Prijava Sažetaka

sažeci

Kongresni znanstveni odbor poziva vas na predaju sažetka za TRAUMA2022. Sažetak treba biti predan do 15. veljače 2022.g. putem on line sustava:

Popis tema:

 • periprostetski prijelomi
 • traumatologija kralješnice
 • sportska traumatologija
 • dječja traumatologija
 • komplikacije koštano-zglobne kirurgiije
 • osteoporotski prijelomi
 • Sekcija za specijalizante (nagrada za najbolju prezentaciju)
 • Sekcija za medicinske sestre i tehničare
 • slobodne teme

Važne napomene

 • Sažetak treba biti predan na engleskom ili hrvatskom jeziku
 • Isti sažetak ne može biti predan od strane drugih sudionika
 • Sadržaj sažetka može sadržavati maksimalno 300 riječi
 • Molimo osigurajte da imate privole ostalih autora i kolega za publiciranje kao i da ste nositelj autorskih prava

Svi sažetci biti će ocijenjeni od strane Znanstvenog odbora, te ćete pravovremeno, a najkasnije do 01. ožujka 2022.g., biti obaviješteni o odluci. Sažetci koji nisu u standardu kvalitete, neće biti prihvaćeni.

Priprema za predavanje:

 • Molimo pripremite predavanje od 7 minuta. Dodatne 2 minute će biti za pitanja iz publike
 • Slidovi moraju biti na engleskom, dok usmena prezentacija može biti na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • Posteri će se prezentirati na ekranima, stoga iste nema potrebe printati

have any questions? Sent Message

World's most influential media, entertainment & technology show inspirational speakers
including game changing not just a large-scale conference

  Organizacija Kongresa

  FILIDA TRAVEL
  Dore Pfanove 7, Zagreb
  trauma2022@filidatravel.hr
  Tel: +385 1 4616 522
  Fax: +385 1 4616 521
  www.filidatravel.hr